Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

ADRIAAN WILLAERT

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Adriaan Willaert

Periode

1488 - 07-12-1562

Genre

klassiek, renaissance

Adriaan Willaert

Adriaan Willaert, de meest invloedrijke componist van de vierde generatie Vlaamse polyfonisten, geldt als een meester van de synthese tussen techniek en expressie, traditie en vernieuwing. Hij is de 'grondlegger van de Venetiaanse School' genoemd, 'de trots van Venetië', 'de prins der muziek'. Willaerts virtuositeit en veelzijdigheid worden weerspiegeld in ...
Volledige biografie...

Genoemd in de biografie van

1551   Ghiselin Danckerts

Biografie Adriaan Willaert

Adriaan Willaert, de meest invloedrijke componist van de vierde generatie Vlaamse polyfonisten, geldt als een meester van de synthese tussen techniek en expressie, traditie en vernieuwing. Hij is de 'grondlegger van de Venetiaanse School' genoemd, 'de trots van Venetië', 'de prins der muziek'. Willaerts virtuositeit en veelzijdigheid worden weerspiegeld in zijn oeuvre, waarvan de werken voor 'cori spezzati' het bekendst zijn. Willaert mag dan niet de uitvinder van de dubbel- en meerkorigheid zijn geweest, hem komt wel de eer toe deze praktijk te hebben verlevendigd. In het begin van zijn carrière betoont 'Messer Adriano' zich nog een volgeling van Josquin Desprez en Jean Mouton, later zou hij een heel eigen stijl ontwikkelen, met een opvallend respect voor de tekst. Zo verwerkt hij in zijn motetten (een hem dierbaar genre) uiteenlopende complexe technieken. Willaert is de belangrijkste vertegenwoordiger van de vroege madrigaalkunst in Venetië; het madrigaal, door hem verheven tot de status van het motet, is van een sterk emotionele intensiteit door de geraffineerde toepassing van woordschildering en chromatiek. Interessant is dat Willaert als een van de eersten in Italië instrumentale muziek componeert. Claudio Monteverdi noemt hem de belangrijkste vertegenwoordiger van de 'prima prattica', de vocale polyfone stijl. Zijn oeuvre bestaat uit 8 missen (7 parodiemissen en 1 cantus-firmusmis), ca. 175 profane en religieuze motetten, 34 hymnen, 15 psalmen - waaronder 8 vesperpsalmen (salmi spezzati), Johannespassie, Magnificat (niet overgeleverd), ca. 70 madrigalen, 60-65 chansons, canzone villanesche en greghesce, madrigaalbewerkingen voor luit en stem en instrumentale muziek, onder meer ricercari en fantasieën.

1488 - 1510

Adriaan Willaert is geboren tussen 1488 en 1490, vermoedelijk in Rumbeke bij Roeselare (bij Brugge), in de Zuidelijke Nederlanden. Hij trekt op jonge leeftijd naar Parijs om aan de Sorbonne rechten te studeren - dat weten we uit de 'Dimostrationi harmoniche' (1571) van zijn leerling, de muziektheoreticus Gioseffo Zarlino. De muziek boeit Willaert echter zozeer dat hij zijn rechtenstudie laat vallen en les neemt bij de componist Jean Mouton, verbonden aan de Koninklijke kapel.

1511

Willaert studeert de 'artes' ('kunsten') te Leuven en ontvangt er de titel van Magister.

1514 - 1515

Willaert is zanger bij de kapel van het hof van de familie d'Este te Ferrara, van waaruit hij reizen maakt naar Rome, Hongarije en vermoedelijk ook Krakau.

1527

Op 12 december wordt hij 'maestro di cappella' in de San Marco te Venetië; daar is hij leraar contrapunt van de zangers en verantwoordelijk voor alle muziekuitvoeringen. Willaert is tevens verbonden aan verschillende hogescholen (Scuole Grandi). Zijn muziek wordt in Italië en daarbuiten veelvuldig gekopieerd en/of in druk gebracht en verspreid. Zijn eruditie en meesterlijke beheersing van het contrapunt maken hem tot een gewaardeerde en vermaarde leraar. Enkele van zijn leerlingen als Cypriano de Rore, Gioseffo Zarlino en Nicola Vicentino worden later beroemd.

1542

Willaert maakt een reis naar Vlaanderen.

1550

Uitgave van de 'Salmi Spezzati', door Antonio Gardano. Veelzeggend is dat Willaert een van de eerste componisten is die exclusieve muziekuitgaven krijgt.

1556 - 1557

Willaert reist wederom naar Vlaanderen.

1559

Uitgave door Gardano van 'Musica Nova' met 27 motetten en 25 madrigalen, bijna alle op teksten van Petrarca. In deze prestigieuze uitgave is een portret van Willaert afgedrukt, wat duidt op zijn grote betekenis.

1562

Adriaan Willaert overlijdt op 7 december te Venetië. Vijf componisten eren hem met een treurzang. Die van Cypriano de Rore, Willaerts opvolger, eindigt met de woorden "Gelukkig zij 't Vlaamse land, dat aan zo'n man het leven gaf".

Discografie Adriaan Willaert

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Adriaan Willaert

Audio/Video Adriaan Willaert

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer