Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

ADRIAEN VALERIUS

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Periode

1570 - 27-01-1625

Genre

componist, klassiek, renaissance

Adriaen Valerius

Het belangrijkste werk van dichter en componist Adriaen Valerius mag wel de publicatie 'Nederlandtsche gedenck-clanck' genoemd worden. Deze verzameling geuzenliederen handelt over de Tachtigjarige Oorlog. De bundel wordt in 1626 in Haarlem postuum uitgegeven door de erfgenamen van Valerius.
Volledige biografie...

Instrumenten

componist

Genoemd in de biografie van

1921   Alexander Voormolen
1958   Simon Groot
1981   Thijs van Leer

Biografie Adriaen Valerius

Het belangrijkste werk van dichter en componist Adriaen Valerius mag wel de publicatie 'Nederlandtsche gedenck-clanck' genoemd worden. Deze verzameling geuzenliederen handelt over de Tachtigjarige Oorlog. De bundel wordt in 1626 in Haarlem postuum uitgegeven door de erfgenamen van Valerius.

1570 - 1625

Adriaen Valerius wordt in Middelburg rond 1570 geboren. Zijn vader is waarschijnlijk François Valéry, een Frans soldaat die rond 1569 in Middelburg woont en werkzaam is als notaris. Ook is Valéry actief in het muziekleven. In 1598 start de succesvolle loopbaan van Adriaen Valerius als burger en patriciër: hij wordt benoemd tot douane- en tolcontroleur van Veere. Ook trouwt hij in 1605 met de dochter van Pieter van Reigersbergh, de burgemeester van Veere en promoveert zodoende tot belastingontvanger. Enige jaren later wordt Valerius lid van de gemeenteraad en burgemeester van Veere. Zijn eerste publicatie als dichter is in de bundel de 'Zeeusche Nachtegael' uit 1623. De 76 liederen in de 'Nederlandtsche Gedenck-clanck', gepubliceerd in 1626, zijn geschreven op bekende melodieën en vertellen over de situatie van de Nederlanders in de vrijheidsoorlog die sinds 1568 tegen Spanje gevoerd wordt. Eigenlijk zijn het propagandaliederen voor het calvinistische Nederland. De liederen zijn geschreven als verbindingsstukken tussen de verhalen over de oorlog, zoals het lied 'Merck toch hoe sterck', dat de aftocht van de Spanjaarden bij Bergen op Zoom in 1622 beschrijft. Ook kunnen ze een waarschuwende werking hebben, zoals het lied 'O Nederland let op u saeck' of juist een godsvruchtige, zoals 'Geluckig is het land'. Het allerbekendste lied uit de bundel is het 'Wilhelmus', het latere nationale volkslied van Nederland. Adriaen Valerius sterft op 27 januari 1625 te Veere.

Discografie Adriaen Valerius

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Adriaen Valerius

Audio/Video Adriaen Valerius

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer