Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

CHRISTIAAN VAN DER AMEIJDEN

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

bron: website Wikimedia Commons

Periode

1530 - 20-11-1605

Genre

componist, klassiek, renaissance

Christiaan van der Ameijden

Christiaan van der Ameijden is de laatste pauselijke zanger en componist van de Sixtijnse kapel, afkomstig uit de Nederlanden. Hij vormt hiermee het sluitstuk van een traditie die de Lage Landen met Rome verbindt. Al vanaf 1430 zijn componisten uit de Nederlanden in de pauselijke kapel actief, zoals Guillaume Dufay, ...
Volledige biografie...

Instrumenten

componist

Genoemd in de biografie van

2002   Cantus Modalis

Biografie Christiaan van der Ameijden

Christiaan van der Ameijden is de laatste pauselijke zanger en componist van de Sixtijnse kapel, afkomstig uit de Nederlanden. Hij vormt hiermee het sluitstuk van een traditie die de Lage Landen met Rome verbindt. Al vanaf 1430 zijn componisten uit de Nederlanden in de pauselijke kapel actief, zoals Guillaume Dufay, Josquin des Prez, Johannes Ockeghem en Jacob Obrecht. Naast Van der Ameijden bouwen de latere componisten, onder wie de Italiaanse Giovanni Pierluigi da Palestrina, voort op deze erfenis aan polyfone zang uit de Nederlanden. Op 7 september 1563 treedt Van der Ameijden toe tot de pauselijke privékapel, de Cappella Sistina, en zal tot aan zijn dood van dit gezelschap deel uitmaken. Zijn werken zijn een Magnificat en de mis 'Fontes et omnia' (gecomponeerd rond 1590), allebei overgeleverd in handschriften in de Vaticaanse Bibliotheek, en het madrigaal 'Quel dolce suon', bekend uit een in Rome gedrukte verzameling (1563) die voornamelijk composities van Orlando di Lasso bevat.

1530 - 1562

Christiaan van der Ameijden wordt in 1530 in het Noord-Brabantse Oirschot geboren, volgens overlevering in de Nieuwstraat nummer 5. Over zijn jeugd is niet veel bekend. Van der Ameijden zou een zus Margriete en een broer Johannes hebben. Christiaan van der Ameijden schrijft zelf ook over een zekere Catharina van der Ameijden maar wat haar relatie tot hem is wordt niet vermeld. De Oirschots-Bossche patriciërsfamilie Van der Ameijden heeft als het ware een hang naar Rome aangezien er zeker zes personen uit deze familie bekend zijn met activiteiten in Rome.

1563

Zoals zoveel van zijn Noord-Europese collega's, emigreert Christiaan van der Ameijden naar Italië waar hij op 5 september vraagt toegelaten te worden tot de Cappella Sistina in Rome. De pauselijke kapel heeft net toestemming gekregen om kandidaat-leden voortaan aan een examen te onderwerpen en dus niet meer iemand enkel op voorspraak van een kardinaal op te nemen. Paus Pius IV verleent echter toestemming om Christiaan van der Ameijden op 7 september toe te laten, zonder examen af te leggen.

1565

In augustus wordt de Cappella Sistina doorgelicht door een commissie van kardinalen, onder wie de aartsbisschop van Milaan Carolus Borromeus. Dit leidt tot strenge maatregelen: er vindt een soort etnische zuivering plaats waarbij alleen Spaanse en vooral Italiaanse zangers mogen blijven. Daarnaast wordt in een verslag bij de ontslagprocedure opgetekend dat Christiaan van der Ameijden een 'middelmatige stem' zou hebben. Maar liefst dertien zangers worden op 17 september ontslagen. Onder hen ook Christiaan van der Ameijden. Als enige niet-Italiaan wordt hij echter op 21 september, wederom dankzij de steun van paus Pius IV, weer opgenomen in de gelederen van de Cappella Sistina. Tevens wordt hij dit jaar lid van de broederschap die de begraafplaats Campo Santo Teutonico beheert, waar Vlamingen en Duitsers worden begraven.

1574

Christiaan van der Ameijden treedt toe tot de broederschap van de Santa Maria dell'Anima, de nationale kerk van de inwoners van het Heilige Roomse Rijk, waartoe de Nederlanden behoren.

1583

Van der Ameijden wordt door de leden van de broederschap van de Santa Maria dell'Anima benoemd tot bestuurslid. Viermaal is hij provisor, de voorzitter van het dagelijks bestuur. Opnieuw vervult hij zodoende een belangrijke rol in het bestuur van een instelling. Daarnaast wordt de Santa Maria dell'Anima zijn grote erfgenaam.

1588

Vanaf dit jaar geniet Christiaan van der Ameijden het statuut van giubilato. Dit betekent dat hij na 25 dienstjaren is vrijgesteld van de plicht tot dagelijkse aanwezigheid. Toch blijft hij zeer geregeld aan de diensten in de kapel deelnemen.

1593

Christiaan van der Ameijden wordt uiteindelijk aangesteld als maestro di cappella van de Cappella Sistina. Hierdoor is hij de directe collega van Giovanni Pierluigi da Palestrina die dezelfde functie uitoefent in de Cappella Giulia, de zangkapel van de Sint-Pieter.

1595

Ondanks het statuut van giubilato blijft Christiaan van der Ameijden zijn koor trouw. Pas vanaf dit jaar verschijnt hij minder vaak.

1605

Op 20 november overlijdt Christiaan van der Ameijden. De aanwezigheid van nagenoeg alle zangers van de Cappella tijdens zijn begrafenis, vormt een indrukwekkend getuigenis van de waardering die zijn collega's hem toedragen. Het grafmonument van Christiano Ameijden Orschotano Brabantino bevindt zich in de Santa Maria dell'Anima, in Rome.

Discografie Christiaan van der Ameijden

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Christiaan van der Ameijden

Audio/Video Christiaan van der Ameijden

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer