Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

JOHANNES HELSTONE

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Periode

11-01-1853 - 24-04-1927

Genre

componist, harmonium, klassiek, orgel, piano

Johannes Helstone

Surinaams componist Johannes Helstone is een harde werker en bescheiden man. Hij slaagt erin om in korte tijd cum laude af te studeren aan het conservatorium van Leipzig. De getuigenissen van de leden van het Lerarencollege luiden o.a. als volgt: 'bezit een zeer merkwaardig talent in uitvindingen en fantasie en ...
Volledige biografie...

Instrumenten

componist, harmonium, orgel, piano

Biografie Johannes Helstone

Surinaams componist Johannes Helstone is een harde werker en bescheiden man. Hij slaagt erin om in korte tijd cum laude af te studeren aan het conservatorium van Leipzig. De getuigenissen van de leden van het Lerarencollege luiden o.a. als volgt: 'bezit een zeer merkwaardig talent in uitvindingen en fantasie en leverde voortreffelijke composities', 'de heer Helstone legde voorbeeldige ijver aan de dag en maakte prijzenswaardige vorderingen', maar ook: 'het zedelijk gedrag des heren Helstone in het Conservatorium der Muziek is steeds in alle opzichten voorbeeldig geweest'.

1853 - 1867

Johannes Nicolaas Helstone wordt geboren als Nicodemus Johannes Helstone op 11 januari 1853 op de Hernhutterse Zendingspost Berg en Dal in het district Boven-Suriname. Op zijn veertiende jaar wordt hij naar Paramaribo gezonden om te worden opgeleid tot onderwijzer.

1868 - 1879

Van 1868 tot 1872 volgt Helstone met succes het onderwijs op de Centraalschool. Daar krijgt Helstone zijn eerste muziekonderricht van de zendeling Heinrich Williger. Williger, zelf componist, en zijn vrouw Williger-Vetter nemen beiden de muzieklessen aan Helstone voor hun rekening. Na een jaar wordt Heinrich Williger ziek en besluit het echtpaar naar Europa te vertrekken. De heer H.B. Heyde vervolgt met het geven van harmonium- en theorielessen aan Helstone. Al snel blijkt hoe groot het talent van Johannes Helstone is en Heyde weet dan ook te bereiken, dat Helstone voor verdere studie naar Duitsland wordt gezonden.

1880 - 1890

Johannes Helstone vertrekt naar Duitsland om aan het conservatorium van Leipzig bij Paul Hohmeyer te gaan studeren. Gedurende zijn verblijf in Duitsland gebruikt Helstone al zijn vakanties om in orgel- en pianofabrieken te werken om zodoende de instrumenten goed te leren kennen. Middels briefwisselingen onderhoudt Helstone contact met zijn leraar Heyde die zodoende op de hoogte blijft van de vorderingen van zijn oud-leerling. Door zijn succes kan hij al snel als componist naar Suriname terugkeren.

1891

Op 13 maart 1891 treedt Helstone in het huwelijk met pianiste Milly Uckerman, een huwelijk dat in 1899 zal worden ontbonden.

1892 - 1898

Helstone vertrekt voor de tweede keer naar Duitsland om daar in Leipzig cum laude af te studeren.

1899

Bij de rampzalige La Fuente-brand verliest Helstone naast zijn hele inboedel en twee piano's de manuscripten van o.a. een fuga.

1900 - 1905

In 1900 gaat Helstone voor de derde maal naar Duitsland en in 1907 voor de laatste maal. Na zijn terugkeer in Suriname raakt Helstone innig bevriend met de populaire componist en organist frater Anselmus. Helstone's weldoener, de heer H.B. Heyde, wordt zijn vriend en geestelijke vader aan wiens sterfbed hij veelvuldig waakt.

1906 - 1926

De operette 'Het pand der goden' wordt opgevoerd, een succes want in het nieuwsblad 'Onze West' van 5 mei 1906 wordt geschreven: 'Het is een groot werk, schoon en verheven. De muziek is overheerlijk en voor het muzikaal publiek genotvol. De tonelen maken zulk een diepen indruk op de toeschouwers, dat men geheel en al opgaat in het stuk. O, wat toont hij zijn grootheid in dit stuk! Meesterlijk is het in elkaar gezet. Roemvol bewerkt!' Verdere werken van de componist zijn naast diverse psalmen een mazurka brillante (1889), een toccata en een mars in F gr.t. (no.3. op.140), de 'Prinses Juliana Mars' (1909), de 'Emancipatie Mars' (1913), liederen van de Kindercantates (1898 en 1913), de liederen 'Ver, ver van Uwe stranden', 'Welkom blijde morgen', 'Geen slaven meer, geen slavernij', 'Staat pal gij Surinames bloed', 'Danklied', 'Gebed', 'Klimt tot Gods Troon', 'Dauer im Wechsel', 'Sie haben mich gequält', 'Mitgefühl' en 'Sieh Hertz! Wie sich die Menge treibt'. Zowel het conservatorium van Parijs als de stad Wenen is geïnteresseerd in de componist en organist Helstone maar hij blijft trouw aan zijn vaderland Suriname.

1927

Op zondag 24 april overlijdt Helstone te Paramaribo. In 1948 wordt het 'Musicus Helstone Comité' ('M.H.C.') opgericht, dat zijn arbeid bekroond ziet door de onthulling van het Helstone Monument door Gouverneur Mr. J.C. Brons op 11 januari 1948. De financiële bijdragen voor dit doel komen uit alle lagen van de Surinaamse bevolking. Een blijk van waardering voor de musicus Helstone.

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Johannes Helstone

Audio/Video Johannes Helstone

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer